Vorig bericht     |     Overzicht     |     Volgend bericht  

ROOKMELDERS VERPLICHT IN STUDENTENKOTEN IN VLAANDEREN

Geplaatst op 01 oktober 2014

Artikel 4 van het Rookmeldersdecreet van 1 juni 2012 bepaalt dat "alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten" moeten uitgerust zijn met rookmelders.
Met betrekking tot bestaande huurcontracten heeft de decreetgever een gefaseerde invoering van de verplichtingen voorzien voor "alle andere woningen die als hoofdverblijfplaats worden verhuurd".

Een studentenkamer wordt evenwel niet als hoofdverblijfplaats gebruikt, maar als tijdelijke, tweede verblijfplaats. De hoofdverblijfplaats van een student blijft het adres thuis bij de ouder(s) of voogd.

Bijgevolg zijn de rookmeldersverplichtingen voor nieuwe huurcontracten wel van toepassing op studentenhuisvesting, maar de verplichtingen voor bestaande huurcontracten niet. Dat betekent dat een studentenkamer moet uitgerust zijn met een rookmelder zodra er voor de studentenkamer een nieuw huurcontract werd afgesloten na 31 december 2012. Tegelijk moet ook het studentenhuis of studentengemeenschapshuis waarin de studentenkamer gelegen is, uitgerust zijn met voldoende rookmelders.

Het decreet van 4 april 2016 houdende aanpassing van het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders (B.S. 18 juni 2014) bepaalt dat ten laatste op 1 oktober 2014 woningen en kamers bestemd voor het huisvesten van studenten, uitgerust moeten zijn met een rookmelder (dus ongeacht de datum waarop het contract is afgesloten)

Heeft u een vraag?

Voor vragen met betrekking tot uw lidmaatschap kan u ons bellen in het hoofdkantoor in Brussel op het nummer 02/880.60.24 (ma., di., do. en vr. van 9 tot 15 uur; woensdag van 9 tot 12 uur).

U kan ons ook per mail contacteren aan de hand van het contactformulier hieronder of op info@ve-pr.be.