Online registratie contracten en plaatsbeschrijvingen

Leden kunnen de registratie van huurcontracten en plaatsbeschrijvingen aan onze diensten toevertrouwen, mits betaling van 21 per registratie.

Wat hebben we nodig?

  1. Een kopie van het ondertekende document (huurovereenkomst of plaatsbeschrijving)
    • Ofwel stuurt u elektronisch naar antwerpen@ve-pr.be het PDF-bestand van het ondertekend document (om praktische redenen worden geen apart gescande bladzijden, noch foto’s van documenten aanvaard).
    • Ofwel geeft u een papieren kopie van het ondertekend document af in één van onze kantoren of stuurt u dit met de post op naar ons kantoor te Antwerpen: Edward Pecherstraat 54, 2000 Antwerpen.
  2. Het toestemmingsformulier vereist door de Privacywetgeving ondertekend door huurder en verhuurder. Dit formulier wordt gratis ter beschikking gesteld bij de aankoop van een nieuw contract. U kan het ook gratis bij onze diensten verkrijgen.
  3. Als u uitsluitend de plaatsbeschrijving door onze diensten wenst te laten registreren, dient u ook het referentienummer van de registratie van het huurcontract waarop de plaatsbeschrijving betrekking heeft, mee te delen.


Opgelet!
Voor de registratie van huurovereenkomsten betreffende huisvesting dienen wij alle gevraagde documenten in ons bezit te hebben uiterlijk een maand na de ondertekening en dit om een boete wegens laattijdige registratie te vermijden.

Bij afgifte van de documenten in één van onze kantoren, vragen wij om de registratiekosten ter plaatse contant te betalen. Indien u ons de documenten toestuurt, hetzij elektronisch hetzij per post, verzoeken wij u om het bedrag over te schrijven op onze rekening vergezeld van de betalingsreferte: “Registratie/M………” waarbij M gevolgd wordt door uw lidmaatschapsnummer.

Na registratie bezorgen wij u het ontvangstbewijs van aanbieding ter registratie en voor zover de registratie gelijktijdig is uitgevoerd, ook het bewijs van registratie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan.   Info   Akkoord