Verenigde Eigenaars

Verenigde Eigenaars is een onafhankelijke dynamische belangengroep die sinds meer dan 40 jaar de belangen van vastgoedeigenaars verdedigt. Gespecialiseerde juristen staan de leden met raad en daad bij. Wij ijveren bij ministers, politici, bestuurlijke overheden en administraties voor de herwaardering van de eigendom, voor fiscale gelijkberechtiging van roerende en onroerende inkomsten, voor heldere bepalingen inzake mede-eigendom, voor een deugdelijk beheer van verenigingen van mede-eigenaars, voor een stedenbouw op mensenmaat, ... Tevens eisen wij dat de private verhuurder erkend wordt als betrouwbare partner van de overheid, die zelf verplicht is het recht op een behoorlijke woonst te garanderen. De private verhuurder dient dan ook gerespecteerd te worden.

Voorheen het ALGEMEEN EIGENAARS- EN MEDE-EIGENAARSSYNDICAAT en het KONINKLIJK ALGEMEEN EIGENAARSVERBOND, onze vereniging richt zich tot :

  • de eigenaar-bewoner
  • de verhuurder van woningen, garages, handels- of bedrijfspanden, kantoorruimtes, landbouw- of recreatieve eigendommen
  • de eigenaar van bebouwde of onbebouwde gronden
  • de mede-eigenaars
  • de patrimoniale vennootschappen
  • professionals inzake onroerend goed.

De Verenigde Eigenaars informeren de leden omtrent vastgoedrecht in de meest ruime betekenis van het woord en doen dit via het maandblad, Eigenaarsmagazine, en via deze website.

De Verenigde Eigenaars geven ook gepersonaliseerd juridisch advies - eerste lijn, hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk en ter plaatse in de diverse afdelingen.

De Verenigde Eigenaars doen meer dan alleen adviseren.
Type huurovereenkomsten worden uitgewerkt in beide landstalen, rekening houdende met de wetgeving in de drie regio's en met de belangen van verhuurders voor ogen.
Meer dan 2.000 eigenaars doen een beroep op de automatische indexdienst.
Fiscaal advies en hulp bij het invullen van de belastingaangifte wordt verstrekt door onze fiscaliste, mevrouw Katelijne D'Hauwers.

Online huurcontracten

Deze wizard laat u toe het huurcontract van uw keuze online in te vullen.
Zodra het contract volledig ingevuld is en de betaling is afgerond zal u het geselecteerde en ingevulde contract in uw mailbox ontvangen, uiterlijk binnen het kwartier na afronding van uw bestelling.

 

PAS OP : onze online-huurcontracten mogen niet gebruikt worden voor panden gelegen in het Brussels Gewest (tenzij het contract vóór 1 januari 2018 ondertekend wordt).

Voor meer info kan u ons secretariat bellen : 02/880.60.24

Modelcontracten bestellen

Onze modelcontracten zijn betalend en kunnen niet op de website geraadpleegd worden.

Het verkrijgen van modelcontracten is enkel voorbehouden voor de leden.

Contracten kunnen worden verkregen in onze kantoren of via overschrijving op rekening BE72 3631 2461 3516 van de Verenigde Eigenaars (te vermelden bij uw bestelling : uw lidnummer, het gewenste contract en het Gewest waar het verhuurde goed gelegen is: Vlaanderen, Brussel of Wallonië).

Al onze type contracten zijn ook in het Frans verkrijgbaar.

Huurcontract appartement hoofdverblijfplaats (4 exemplaren) (versie 01-2014)
€ 10,30 + € 2,35 verzendkosten

Huurcontract woning hoofdverblijfplaats (4 exemplaren) (versie 01-2014)
€ 10,90 + € 2,35 verzendkosten

Engelstalig contract appartement hoofdverblijfplaats (2 exemplaren) (versie 09-2014)
€ 5,60 + € 2,35 verzendkosten

Engelstalig contract woning hoofdverblijfplaats (2 exemplaren) (versie 09-2014)
€ 5,60 + € 2,35 verzendkosten

Huurcontract appartement tweede verblijfplaats (4 exemplaren) (versie 09-2014)
€ 10,40 + € 2,35 verzendkosten

Huurcontract woning tweede verblijfplaats (4 exemplaren) (versie 09-2014)
€ 10,50 + € 2,35 verzendkosten

Engelstalig contract appartement tweede verblijf (2 exemplaren) (versie 09-2014)
€ 5,80 + € 2,35 verzendkosten

Engelstalig contract woning tweede verblijf (2 exemplaren) (versie 09-2014)
€ 5,80 + € 2,35 verzendkosten

Bevestiging bestaande mondelinge huurovereenkomst appartement (4 exemplaren) (versie 05-2014)
€ 7,90 + € 2,35 verzendkosten

Bevestiging bestaande mondelinge huurovereenkomst woning (4 exemplaren) (versie 05-2014)
€ 7,90 + € 2,35 verzendkosten

Huurcontract voor studentenkamers (4 exemplaren) (versie 07-2017)
€ 7,30 + € 2,35 verzendkosten

Handelshuur (4 exemplaren) (versie 07-2014)
€ 11,00 + € 2,35 verzendkosten

Professionele-niet commerciële huur (bureel, werkplaats, stapelplaats) (4 exemplaren) (versie 07-2014)
€ 11,50 + € 2,35 verzendkosten

Pachtovereenkomst (4 exemplaren) (versie 09-2014)
€ 11,10 + € 2,35 verzendkosten

Seizoenspacht (2 exemplaren) (versie 09-2014)
€ 12,50 + € 2,35 verzendkosten

Autostaanplaats (4 exemplaren) (versie 07-2014)
€ 5,50 + € 2,35 verzendkosten

Huuroverdracht (residentieel) (5 exemplaren) (versie 09-2014)
€ 3,80 + € 2,35 verzendkosten

Huuroverdracht (niet-residentieel) (5 exemplaren (versie 09-2014)
€ 3,80 + € 2,35 verzendkosten

Syndicuscontract + Offerteaanvraag voor functie van syndicus (3 ex + 3 ex.) (versie 09-2014)
€ 19,40 + € 2,35 verzendkosten

Plaatsbeschrijving (versie 10-2013)
€ 18,80 + € 2,35 verzendkosten

Overeenkomst van bezetting ter bede gebouwen (2 exemplaren) (versie 09-2014)
€ 13,30 + € 2,35 verzendkosten

Overeenkomst van bezetting ter bede grond (2 exemplaren) (versie 09-2014)
€ 13,30 + € 2,35 verzendkosten

Overeenkomst van bruikleen gebouwen (2 exemplaren) (versie 05-2014)
€ 13,20 + € 2,35 verzendkosten

Overeenkomst van bruikleen grond (2 exemplaren) (versie 05-2014)
€ 13,20 + € 2,35 verzendkosten

Affiches & Brochures

Het verkrijgen van affiches en brochures is enkel voorbehouden voor onze leden.

Bestellen kan in onze kantoren of door overschrijving op rekening BE72 3631 2461 3516 van de Verenigde Eigenaars (bestelling + lidnummer vermelden).

Affiche Te koop / A vendre (tweetalig of eentalig Nl of Fr)
€ 0,90 + € 2,35 verzendkosten

Affiche Te huur / A louer (tweetalig of eentalig Nl of Fr)
€ 0,90 + € 2,35 verzendkosten

Boek “Verhuurder, huurder, uw rechten en plichten” PROMO!! (499 bladzijden)
€ 30,00 + € 3,85 verzendkosten

Boek “Het ABC van de mede-eigendom” (NIEUW ! versie 2015, inclusief laatste wetswijziging)
€ 13,00 + € 2,35 verzendkosten

Brochure Regelgeving Woonkwaliteit in Vlaanderen (versie 2017)
€ 13,90 + € 2,35 verzendkosten

Teksten Brusselse Wooncode (versie 01-2014)
€ 5,80 + € 2,35 verzendkosten

Teksten Code Wallon du Logement (versie 08-2013)
€ 6,90 + € 2,35 verzendkosten

Online rendementstool

Benieuwd wat het verschil is tussen uw bruto- en nettorendement? Op zoek naar een nieuwe investering en wil u weten wat het u mogelijks opbrengt?

Simuleer het in deze rendementstool en vergelijk uzelf met het gemiddelde van andere beleggers in dezelfde gemeente