Verenigde Eigenaars

Verenigde Eigenaars is een onafhankelijke dynamische belangengroep die sinds meer dan 40 jaar de belangen van vastgoedeigenaars verdedigt. Gespecialiseerde juristen staan de leden met raad en daad bij. Wij ijveren bij ministers, politici, bestuurlijke overheden en administraties voor de herwaardering van de eigendom, voor fiscale gelijkberechtiging van roerende en onroerende inkomsten, voor heldere bepalingen inzake mede-eigendom, voor een deugdelijk beheer van verenigingen van mede-eigenaars, voor een stedenbouw op mensenmaat, ... Tevens eisen wij dat de private verhuurder erkend wordt als betrouwbare partner van de overheid, die zelf verplicht is het recht op een behoorlijke woonst te garanderen. De private verhuurder dient dan ook gerespecteerd te worden.

Voorheen het ALGEMEEN EIGENAARS- EN MEDE-EIGENAARSSYNDICAAT en het KONINKLIJK ALGEMEEN EIGENAARSVERBOND, onze vereniging richt zich tot :

  • de eigenaar-bewoner
  • de verhuurder van woningen, garages, handels- of bedrijfspanden, kantoorruimtes, landbouw- of recreatieve eigendommen
  • de eigenaar van bebouwde of onbebouwde gronden
  • de mede-eigenaars
  • de patrimoniale vennootschappen
  • professionals inzake onroerend goed.

De Verenigde Eigenaars informeren de leden omtrent vastgoedrecht in de meest ruime betekenis van het woord en doen dit via het maandblad, Eigenaarsmagazine, en via deze website.

De Verenigde Eigenaars geven ook gepersonaliseerd juridisch advies - eerste lijn, hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk en ter plaatse in de diverse afdelingen.

De Verenigde Eigenaars doen meer dan alleen adviseren.
Type huurovereenkomsten worden uitgewerkt in beide landstalen, rekening houdende met de wetgeving in de drie regio's en met de belangen van verhuurders voor ogen.
Meer dan 2.000 eigenaars doen een beroep op de automatische indexdienst.
Fiscaal advies en hulp bij het invullen van de belastingaangifte wordt verstrekt door onze fiscaliste, mevrouw Katelijne D'Hauwers.

Online huurcontracten

Deze wizard laat u toe het huurcontract van uw keuze online in te vullen.
Zodra het contract volledig ingevuld is en de betaling is afgerond zal u het geselecteerde en ingevulde contract in uw mailbox ontvangen, uiterlijk binnen het kwartier na afronding van uw bestelling.

Modelcontracten bestellen

Onze modelcontracten zijn betalend en kunnen niet op de website geraadpleegd worden.

Het verkrijgen van modelcontracten is enkel voorbehouden voor de leden.

Contracten kunnen worden verkregen in onze kantoren of via overschrijving op rekening BE72 3631 2461 3516 van de Verenigde Eigenaars (te vermelden bij uw bestelling : uw lidnummer, het gewenste contract en het Gewest waar het verhuurde goed gelegen is: Vlaanderen, Brussel of Wallonië).

Al onze type contracten zijn ook in het Frans verkrijgbaar.

Handelshuur
€ 11,00 + € 3,55 verzendkosten

Professionele-niet commerciële huur (bureel, werkplaats, stapelplaats)
€ 11,50 + € 3,55 verzendkosten

Pachtovereenkomst
€ 11,10 + € 3,55 verzendkosten

Seizoenspacht
€ 12,50 + € 3,55 verzendkosten

Autostaanplaats
€ 5,50 + € 3,55 verzendkosten

Huuroverdracht (niet-residentieel)
€ 3,80 + € 3,55 verzendkosten

Syndicuscontract + Offerteaanvraag voor functie van syndicus
€ 19,40 + € 3,55 verzendkosten

Plaatsbeschrijving
€ 18,80 + € 3,55 verzendkosten

Overeenkomst van bezetting ter bede gebouwen
€ 13,30 + € 3,55 verzendkosten

Overeenkomst van bezetting ter bede grond
€ 13,30 + € 3,55 verzendkosten

Overeenkomst van bruikleen gebouwen
€ 13,20 + € 3,55 verzendkosten

Overeenkomst van bruikleen grond
€ 13,20 + € 3,55 verzendkosten

Huurcontract appartement hoofdverblijfplaats
€ 10,30 + € 3,55 verzendkosten

Huurcontract appartement tweede verblijfplaats
€ 10,40 + € 3,55 verzendkosten

Huurcontract woning hoofdverblijfplaats
€ 10,90 + € 3,55 verzendkosten

Huurcontract woning tweede verblijfplaats
€ 10,50 + € 3,55 verzendkosten

huurcontract studentenkamer
€ 7,30 + € 3,55 verzendkosten

Huuroverdracht (residentieel)
€ 3,80 + € 3,55 verzendkosten

Bevestiging bestaande mondelinge huurovereenkomst appartement
€ 7,90 + € 3,55 verzendkosten

Bevestiging bestaande mondelinge huurovereenkomst woning
€ 7,90 + € 3,55 verzendkosten

Engelstalig contract appartement hoofdverblijfplaats
€ 5,60 + € 3,55 verzendkosten

Engelstalig contact woning hoofdverblijfplaats
€ 5,60 + € 3,55 verzendkosten

Engelstalig contract appartement tweede verblijf
€ 5,80 + € 3,55 verzendkosten

Engelstalig contract woning tweede verblijf
€ 5,80 + € 3,55 verzendkosten

Addendum samenwonende huurder
€ 3,00 + € 2,50 verzendkosten

Addendum samenwonende vertrekkende huurder
€ 3,00 + € 2,50 verzendkosten

Huurcontract appartement hoofdverblijfplaats
€ 10,30 + € 3,55 verzendkosten

Huurcontract woning hoofdverblijfplaats
€ 10,90 + € 3,55 verzendkosten

Engelstalig contract appartement hoofdverblijfplaats
€ 5,60 + € 3,55 verzendkosten

Engelstalig contract woning hoofdverblijfplaats
€ 5,60 + € 3,55 verzendkosten

Huurcontract appartement tweede verblijfplaats
€ 10,40 + € 3,55 verzendkosten

Huurcontract woning tweede verblijfplaats
€ 10,50 + € 3,55 verzendkosten

Engelstalig contract appartement tweede verblijf
€ 5,80 + € 3,55 verzendkosten

Engelstalig contract woning tweede verblijf
€ 5,80 + € 3,55 verzendkosten

Bevestiging bestaande mondelinge huurovereenkomst appartement
€ 7,90 + € 3,55 verzendkosten

Bevestiging bestaande mondelinge huurovereenkomst woning
€ 7,90 + € 3,55 verzendkosten

Huurcontract voor studentenkamers
€ 7,30 + € 3,55 verzendkosten

Huuroverdracht (residentieel)
€ 3,80 + € 3,55 verzendkosten

Huurcontract appartement hoofdverblijfplaats
€ 10,30 + € 3,55 verzendkosten

Huurcontract woning hoofdverblijfplaats
€ 10,90 + € 3,55 verzendkosten

Engelstalig contract appartement hoofdverblijfplaats
€ 5,60 + € 3,55 verzendkosten

Engelstalig contact woning hoofdverblijfplaats
€ 5,60 + € 3,55 verzendkosten

Huurcontract appartement tweede verblijfplaats
€ 10,40 + € 3,55 verzendkosten

Huurcontract woning tweede verblijfplaats
€ 10,50 + € 3,55 verzendkosten

Engelstalig contract appartement tweede verblijf
€ 5,80 + € 3,55 verzendkosten

Engelstalig contact woning tweede verblijf
€ 5,80 + € 3,55 verzendkosten

Bevestiging bestaande mondelinge huurovereenkomst appartement
€ 7,90 + € 3,55 verzendkosten

Bevestiging bestaande mondelinge huurovereenkomst woning
€ 7,90 + € 3,55 verzendkosten

Huuroverdracht (residentieel)
€ 3,80 + € 3,55 verzendkosten

Huurcontract studentenkamer
€ 7,30 + € 3,55 verzendkosten

Affiches & Brochures

Het verkrijgen van affiches en brochures is enkel voorbehouden voor onze leden.

Bestellen kan in onze kantoren of door overschrijving op rekening BE72 3631 2461 3516 van de Verenigde Eigenaars (bestelling + lidnummer vermelden).

Boek “Appartementsrecht in hoofdlijnen” (NIEUW ! versie aangepast aan de wet van juni 2018)
€ 17,00 + € 3,55 verzendkosten

Brochure Regelgeving Woonkwaliteit in Vlaanderen (versie 2017)
€ 13,90 + € 3,55 verzendkosten

Teksten Code Wallon du Logement (versie 08-2013)
€ 6,90 + € 3,55 verzendkosten

Brochure Studentenhuisvesting (Vlaams Gewest)
€ 0,00 + € 3,55 verzendkosten

Brochure Woninghuurovereenkomsten (Vlaams Gewest)
€ 0,00 + € 5,90 verzendkosten