Juridische dienst

De juridische dienst verleent eerstelijnshulp. Deze dienst is uitsluitend voorbehouden voor de leden van de Verenigde Eigenaars en wordt in beginsel via telefonische oproepen verleend. Indien het probleem complexer is, kan er - mits betaling - advies bekomen worden, hetzij naar aanleiding van een persoonlijk onderhoud met onze juristen ter plaatse in één van onze afdelingen, hetzij schriftelijk.

Juridisch advies per telefoon

Uitsluitend voorbehouden aan Verenigde Eigenaars-leden.
Gespecialiseerde juristen beantwoorden telefonisch uw vragen. Alle afdelingen zijn toegankelijk voor alle leden.
In het jaarlijks lidgeld zijn 12 telefonische oproepen aan de juridische dienst inbegrepen. Bij elke nieuwe reeks van 12 oproepen zal een bijkomende vergoeding van € 60 gevraagd worden.

Meer info op de contactpagina

Juridische consultatie in onze kantoren
Wanneer tijdens een telefonisch onderhoud met onze juristen blijkt dat een persoonlijk onderhoud noodzakelijk of wenselijk is om het probleem verder te bespreken, raden wij onze leden aan een afspraak te maken voor een consultatie in onze kantoren.

  • Juridisch advies (per 1⁄2 uur) : € 35
  • Fiscaal advies (per 1⁄2 uur) : € 40
  • Fiscale aangifte : € 65 (onder voorbehoud van een supplement voor complexe aangiften)
  • Verzoekschrift : € 80

De juristen staan te uwer beschikken voor het invullen of aanpassen van huurovereenkomsten of andere typecontracten. Ook helpen zij u bij de analyse van de statuten inzake mede-eigendom en/of andere contracten betreffende onroerend goed.
De Verenigde Eigenaars helpen u ook bij het opstarten van een gerechtelijke procedure.

Meer info op de contactpagina

Schriftelijk advies
Onze juristen beantwoorden de vragen van onze leden eveneens schriftelijk. Volgende tarieven worden hiervoor aangerekend:

  • Adviezen inzake huur, handelshuur en mede-eigendom : € 35 per half uur.  De juridische dienst maakt vooraf een inschatting van de tijd die aan het advies zal worden besteed.
  • Adviezen inzake andere materies (fiscaal, pacht) : forfait van € 65 (onder voorbehoud van een supplement voor complexe dossiers)

Juridisch advies inzake pacht
Voor juridische info over pacht, bel onze pachtlijn op het nummer 0902/12014 (€ 1/minuut).

Heeft u een vraag?

Voor vragen met betrekking tot uw lidmaatschap kan u ons bellen in het hoofdkantoor in Brussel op het nummer 02/880.60.24 (ma., di., do. en vr. van 9 tot 15 uur; woensdag van 9 tot 12 uur).

U kan ons ook per mail contacteren aan de hand van het contactformulier hieronder of op info@ve-pr.be.