Vorig bericht     |     Overzicht     |     Volgend bericht  

Vlaanderen – Energieprestatiecertificaat : verplichte vermeldingen in advertenties

Geplaatst op 22 december 2015

Het decreet van 27 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake energie, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 december 2015 heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de EPC-informatieplicht. Zo is de minimale boete voor inbreuken op de advertentieplicht verlaagd van 500 naar 250 euro.

Ter herinnering in bekendmakingen in de etalages van makelaars, in drukwerk (advertenties in folders, tijdschriften en kranten) en in online advertenties (websites, nieuwsbrieven en mailings) moeten volgende vermeldingen worden opgenomen:

  • het kengetal of de energiescore (in kWh/m²), en
  • het volledige adres, inclusief volledig huisnummer en/of busnummer
    of de unieke code van het EPC.
    De unieke code is een deel van het energieprestatiecertificaatnummer: het tweede groepje van maximum tien cijfers. De nullen vóór het eigenlijke cijfer mogen weggelaten worden. Bijvoorbeeld voor het certificaatnummer 20081101-0000000245-00000015, is de unieke code = UC 245. De vermelding van de letters “UC” voor de code is verplicht, dus: UC: 245. Zo wordt verwarring met het kengetal van het EPC of andere informatie vermeden.
    Het is ook toegelaten om het volledige certificaatnummer te publiceren.

In kleine zoekertjes in gedrukte media, zijnde korte berichtjes voornamelijk bestaande uit afkortingen, volstaat het vermelden van het EPC-kengetal.

Er is geen melding verplicht op kleine raamaffiches te koop/te huur zonder verdere informatie of op kleine panelen aan de woning zelf waar enkel verwijzing naar de vastgoedmakelaar staan.

Heeft u een vraag?

Voor vragen met betrekking tot uw lidmaatschap kan u ons bellen in het hoofdkantoor in Brussel op het nummer 02/880.60.24 (ma., di., do. en vr. van 9 tot 15 uur; woensdag van 9 tot 12 uur).

U kan ons ook per mail contacteren aan de hand van het contactformulier hieronder of op info@ve-pr.be.