Vorig bericht     |     Overzicht     |     Volgend bericht  

TERUGKEER NAAR 3 MAAND HUURWAARBORG?

Geplaatst op 29 april 2015

Sinds in 2007 de huurwaarborg inzake woninghuurovereenkomsten (deze die de hoofdverblijfplaats van de huurder betreffen) werd beperkt tot een bedrag gelijk aan twee maanden huur, strijden de Verenigde Eigenaars voor het afschaffen van deze beperking.

De huurwaarborg inzake woninghuurovereenkomsten, voordien drie maanden, dient als waarborg voor het nakomen van de verplichtingen van de huurder op het einde van de huur. Indien blijkt dat er dan nog verschuldigde bedragen zijn (openstaande huur, kostenafrekeningen, huurschade) heeft de verhuurder een voorrecht op dit bedrag. Onnodig te zeggen dat een bedrag gelijk aan twee maanden huur totaal ontoereikend is wanneer het "mis loopt".

Een procedure om de huurder uit huis te zetten leidt in het allerbeste geval tot een uithuiszetting 5 maanden na de eerste niet- betaalde huur. Zelfs zonder huurschade is de huurwaarborg ontoereikend.

Vandaar dat de Verenigde Eigenaars hun leden een aantal tips meegeven (zie Ledenzone) voorafgaand aan en bij het sluiten van de huurovereenkomst, maar ook zijn blijven pleiten voor het opnieuw verhogen van de huurwaarborg.

Blijkbaar krijgen wij thans gehoor bij de Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) die in het VTM-magazine TELEFACTS, naar aanleiding van een aantal schrijnende gevallen van huurschade (lees : totale vernieling van de woonst) verklaarde de huurwaarborg te willen optrekken van twee naar drie maanden huur.

Dit lijkt - eindelijk - een eerste positief signaal naar de private verhuurder te zijn. Wij zullen er dan ook bij de minister op aandringen dit voornemen snel om te zetten in wetgeving en zullen de Brusselse en Waalse ministers van Wonen aanzetten het voorbeeld van hun Vlaamse collega te volgen.

Wie de Telefacts-aflevering nog wil bekijken, kan dit via deze link : http://vtm.be/video/volledige-afleveringen/id/256504990218000

Heeft u een vraag?

Voor vragen met betrekking tot uw lidmaatschap kan u ons bellen in het hoofdkantoor in Brussel op het nummer 02/880.60.24 (ma., di., do. en vr. van 9 tot 15 uur; woensdag van 9 tot 12 uur).

U kan ons ook per mail contacteren aan de hand van het contactformulier hieronder of op info@ve-pr.be.