Vorig bericht     |     Overzicht     |     Volgend bericht  

31 augustus 2014 : belangrijke datum inzaken mede-eigendom

Geplaatst op 18 december 2013

Na de inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 heeft het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft verschillende wijzigingen (Wet 15 mei 2012 – BS 8 juni 2012) ondergaan. Bij toepassing van artikel 577-8 § 4, 17° werd het Koninklijk besluit van 12 juli 2012 tot vaststelling van een minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars uitgevaardigd (BS 3 augustus 2012). Artikel 19 van de wet van 2 juni 2010 is gewijzigd bij wet van 17 augustus 2013 (BS 22 augustus 2013), met als gevolg dat de syndicus uiterlijk op 31 augustus 2014 de aangepaste versie van de bestaande basisakte, het reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement ter goedkeuring dient voor te leggen aan de algemene vergadering.

Over de wetgeving inzake mede-eigendom kan u meer lezen in onze brochure "Mede-eigendom in een notendop", dat kan besteld worden bij de VERENIGDE EIGENAARS voor de prijs van 11,20 € + 2,31 € verzendingskosten, mits overschrijving op rekening nummer BE72 363 1246135 16 met mededeling : mede-eigendom - gecoördoneerde tekst.

Heeft u een vraag?

Voor vragen met betrekking tot uw lidmaatschap kan u ons bellen in het hoofdkantoor in Brussel op het nummer 02/880.60.24 (ma., di., do. en vr. van 9 tot 15 uur; woensdag van 9 tot 12 uur).

U kan ons ook per mail contacteren aan de hand van het contactformulier hieronder of op info@ve-pr.be.