Modelcontracten

Het verkrijgen van modelcontracten is enkel voorbehouden voor onze leden.

 • Huurcontract gemeubeld of ongemeubeld appartement (4 exemplaren) (versie 07/2014)
  10,30 € + 2,35 € verzendingskosten
 • Huurcontract woningen (4 exemplaren) (versie 07/2014)
  10,90 € + 2,35€ verzendingskosten
 • Engelstalige contracten appartement (2 exemplaren) (versie 09/2014)
  5.60 € + 2.35 € verzendingskosten
 • Engelstalige contacten woning (2 exemplaren) (versie 09/2014)
  5.60 € + 2.35 € verzendingskosten
 • Bevestiging bestaande mondelinge huurovereenkomst appartement
  7.90 € + 2.35 € verzendingskosten
 • Bevestiging bestaande mondelinge huurovereenkomst woning
  7.87 € + 2.35 € verzendingskosten

Bij bestelling aanduiden in welk Gewest het goed gelegen is : Vlaanderen, Wallonie of Brussel

Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
 • Huurcontract gemeubeld/ongemeubeld appartement (4 exemplaren) (versie 02/2012)
  10,40 € + 2,35 € verzendingskosten
 • Huurcontract woning gemeubeld/ongemeubeld (4 exemplaren) (versie 02/2012)
  10,50 € + 2,315 € verzendingskosten
 • Engelstalige contracten appartement tweede verblijf (2 exemplaren) (versie 10/2008)
  5.80 € + 2.35 € verzendingskosten
 • Engelstalige contacten woning tweede verblijf (2 exemplaren) (versie 10/2008)
  5.80 € + 2.35 € verzendingskosten
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
 • Huurcontract voor studentenkamers (versie 02/2012)
  7,30 € + 2,35 € verzendingskosten
 • Handelshuur (4 exemplaren) (versie 07/2014)
  11.00 € + 2,35 € verzendingskosten
 • Professionele-niet commerciële huur (bureel, werkplaats, stapelplaats) (4 exemplaren)
  (versie 07/2014)   11.50 € + 2,35 € verzendingskosten
 • Pachtovereenkomst (4 exemplaren) (versie 12/2007)
  11,10 € + 2,35 € verzendingskosten
 • Seizoenspacht (4 exemplaren) 
  12,50 € + 2,35 € verzendingskosten
 • Autostaanplaats (4 exemplaren) (versie 06/2012)
  5,50 € + 2,35 € verzendingskosten
 • Huuroverdracht (woning of andere) (5 exemplaren) (versie 10/2009)
  1,80 € + 2,35 € verzendingskosten
 • Syndicuscontract + Offerteaanvraag voor functie van syndicus (2 x 3 ex.) (versie 09/2014)
  19,40 € + 2,35 € verzendingskosten
 • Overeenkomst van bezetting ter bede (gebouwen of ongebouwde percelen) (versie 09/2014)
  9.20 € + 2.35 € verzendingskosten
 • Overeenkomst van bruikleen (gebouwen of ongebouwde percelen) (versie 02/2011)
  9.30 € + 2.35 € verzendingskosten
 • Plaatsbeschrijving (versie 04/2012)
  18.80 € + 2.35 € verzendingskosten
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
 • Te koop/A vendre (tweetalig of eentalig Nl of Fr) 0.90 € + 2,35€ verzendingskosten
 • Te huur/ A louer (tweetalig of eentalig Nl of Fr) 0.90 € + 2,35 € verzendingskosten
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden

 1. In onze burelen:

 • Antwerpen : Amerikalei 154 te 2000 Antwerpen
 • Brussel : Violetsraat 43 te 1000 Brussel
 • Gent : Koningin Elisabethlaan 5 - 9000 Gent
 • Hasselt : p/a Confederatie Bouw Limburg, Prins Bisschopsingel 34 A te 3500 Hasselt
 • Kortrijk : p/a Piette en Partners, Casinoplein 6 te 8500 Kortrijk
 • Leuven : p/a Confederatie Bouw, Dreefstraat 8 te 3001 Heverlee
 • Oostende : RCF-accountants-belastingconsulenten, Torhoutsesteenweg 300-302 te 8400 Oostende

2. Door overschrijving op rekening BE72 363 1246135 16 van VERENIGDE EIGENAARS (te vermelden met uw bestelling: uw lidnummer, het gewenste huurceel en gewest waar het verhuurde goed gelegen is a.u.b.)

Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden
Sleep bestanden om te uploaden