Brochures

Het verkrijgen van brochures is enkel voorbehouden voor onze leden.

Al onze contracten en brochures (met uitzondering van deze m.b.t. de woonkwaliteit in Vlaanderen) zijn eveneens in het Frans verkrijgbaar.

Boek “Verhuurder, huurder, uw rechten en plichten”
PROMO!!  Prijs: 35,00 €  30,00 € + 3,85 € portkosten

Boek “Het ABC van de mede-eigendom” (NIEUW ! versie 2015, inclusief laatste wetswijziging)
Prijs: 13,00 € + 2,35 € portkosten

Brochure Regelgeving Woonkwaliteit in Vlaanderen (versie 2014)
Prijs: 13,90 € + 2,35 € portkosten

Teksten Brusselse Wooncode
Prijs: 5,80 € + 2,35 € portkosten

Teksten Code Wallon du Logement (nieuwe versie)
Prijs: 6,90 € + 2,35 € portkosten

Hoe bestellen ?

1. In onze burelen

  • Antwerpen : Amerikalei 154 te 2000 Antwerpen
  • Brussel : Violestraat 43 te 1000 Brussel
  • Gent : Koningin Elisabethlaan 5, 9000 Gent
  • Hasselt : p/a Confederatie Bouw Limburg, Prins Bisschopsingel 34 A te 3500 Hasselt
  • Kortrijk : p/a Piette en Partners, Casinoplein 6 te 8500 Kortrijk
  • Leuven : p/a Confederatie Bouw, Dreefstraat 8 te 3001 Heverlee
  • Oostende : p/a FIDEV, Torhoutsesteenweg 300-302 te 8400 Oostende

2. Door overschrijving op rekening BE72 363 1246135 16 van de verenigde eigenaars (bestelling +lidnummer vermelden)