Onze diensten

Voorlichting

  • Tien maal per jaar verschijnt het EIGENAARSMAGAZINE, boordevol actuele en heldere informatie inzake eigendom, met praktische voorbeelden en bruikbare modelbrieven.
  • Geregeld organiseren de VERENIGDE EIGENAARS voorlichtingsvergaderingen waar u antwoord krijgt op al uw vragen

 

Adviezen

  • Gespecialiseerde juristen verstrekken telefonisch advies (beperkt tot eerstelijnshulp)
  • Zij beantwoorden ook schriftelijk vragen
  • Complexe dossiers worden op afspraak behandeld
  • Voor speciale problemen (bv. pacht, fiscaliteit) stellen de VERENIGDE EIGENAARS een specialist ter beschikking
  • Juristen helpen bij het opstellen van huurovereenkomsten en andere contracten en verzoekschriften inzake huur

 

Automatische Indexdienst

Een gespecialiseerde dienst verwittigt u telkens de huur aangepast mag worden. U krijgt kant-en-klare brieven met de wettelijke indexatie. U moet de brief alleen nog ondertekenen en naar uw huurder zenden.

 

Modelcontracten

De VERENIGDE EIGENAARS geven een hele reeks modelcontracten uit voor de verhuring van appartementen, woningen, studentenkamers, burelen, magazijnen, garages, landpacht.

 

Brochures

Zij maken de eigenaar wegwijs in de wetgeving. De brochures zijn bestemd voor de niet-jurist hoewel een jurist de volledigheid en de klare opbouw zeker ook zal waarderen