Lidmaatschap

Het lidgeld bedraagt (telkens voor 12 maanden):

65 € voor particuliere eigenaars

149 € voor professionelen van het vastgoed en mede-eigendommen

Professionelen zijn zelfstandigen (zoals notarissen, advocaten, makelaars, architecten, landmeters enz.) of vennootschappen actief in de vastgoedsector.

Mede-eigendommen worden als professioneel aanzien indien de mede-eigendom uit minstens vier kavels bestaat. Bij professionele mede-eigendommen kunnen alle mede-eigenaars beroep doen op de diensten van de Verenigde Eigenaars wat betreft problemen inzake mede-eigendom.

In het lidgeld is het abonnement op het Eigenaarsmagazine begrepen

Het lidmaatschap geeft toegang tot de dienstverlening, zoals het gratis telefonisch advies en de automatische indexdienst.

Hoe aansluiten?

Gelieve uw gegevens ( naam, voornaam, volledig adres, tel , e-mail) op te sturen:

  • per brief aan de VERENIGDE EIGENAARS, Violetstraat 43 te 1000 Brussel
  • per fax (02/503.00.98)
  • per mail info@ve-pr.be

en het lidgeld over te maken:

  • Door overschrijving van het lidgeld op rekening BE53 3631 2461 7253 van de VERENIGDE EIGENAARS
  • Door betaling op een van de lokale kantoren
  • Door toezending van een overschrijvingsformulier naar De VERENIGDE EIGENAARS, Amerikalei 154 te 2000 Antwerpen of Violetstraat 43 te 1000 Brussel