Verzekeringen

KORFINE

Korfine heeft samen met VERENIGDE EIGENAARS een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om de eigenaar/verhuurder extra zekerheden en verhaalmogelijkheden te bieden teneinde tot een optimale bescherming van de verhuurde eigendom te komen.

Zo zijn er :

1) de KORFINE HUURWAARBORG (tak 26). Deze maakt het mogelijk om een huurwaarborg te vragen die meer bedraagt dan twee maanden huur.

2) de RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING. De verhuurder kan een rechtsbijstandsverzekering afsluiten bij Korfine en betaalt hiervoor een premie van 125 € per jaar per pand (voorwaarde is dat voor dat pand de huurwaarborg bij Korfine is gesteld). Deze verzekering dekt de procedurekosten (advocaat, deurwaarder,…) ten belope van maximaal 7.200 €.

3) de VERZEKERING DUBBELE BORG. Mits betaling van een premie van 224 € beschikt de verhuurder over een extra huurwaarborg; dit staat hem toe meestal de volledige huurschade te recupereren.

Voor meer informatie : www.korfine.be – 056 21 61 82 (houd uw lidnummer bij de hand!)