Indexdienst

VERENIGDE EIGENAARS-Indexdienst, Violetstraat 43 te 1000 Brussel,

Open elke werkdag van 9u tot 15u (’s woensdags tot 12u) –  tel. : 02/880.60.24

Uitsluitend voorbehouden aan VERENIGDE EIGENAARS -leden

Leden die zich op de automatische indexdienst abonneren, krijgen per huurder bericht wanneer de huurprijs mag verhoogd worden.

Tevens krijgen zij een volledig klaargemaakte brief, die nog enkel dient ondertekend te worden door de eigenaar en opgezonden naar de huurder.

Deze brief bevat de hele berekening van de huuraanpassing.

De verhuurder kan op beide oren slapen: de VERENIGDE EIGENAARS-indexdienst waakt erover dat de huuraanpassingen op het wettelijk toegelaten moment worden gevraagd en de huurprijsberekening volgens de wettelijke formule gebeurt.

Deze dienst is niet duur. Het eerste jaar betaalt men 17 € per contract, vanaf het volgend jaar 7,00 € per contract.

Voor wijzigingen aan bestaande contracten wordt 10,00 € aangerekend.

Het volstaat ons een fotokopie van uw huurcontract te zenden samen met uw lidnummer en telefoonnummer.

E-mailadres: index@ve-pr.be

Op telefoonnummer 02/880.60.26 krijgt u het laatstgekende indexcijfer te horen (ook buiten kantooruren).