Even voorstellen

Verenigde Eigenaars werft aan...

Onze vereniging zoekt voor haar zetel te Brussel een tweetalig jurist (NL/FR), part time, met ervaring in vastgoedrecht.

Brief met CV verzenden naar info@ve-pr.be t.a.v. Katelijne D'Hauwers

VERENIGDE EIGENAARS

is een onafhankelijke dynamische belangengroep die sinds 40 jaar de belangen van vastgoed eigenaars verdedigt. Gespecialiseerde juristen staan de leden met raad en daad bij.

Wij ijveren bij ministers, politici, bestuurlijke overheden en administraties voor de herwaardering van de eigendom, voor fiscale gelijkberechtiging van roerende en onroerende inkomsten, voor heldere bepalingen inzake mede-eigendom, voor een deugdelijk beheer van verenigingen van mede-eigenaars, voor een stedenbouw op mensenmaat, ...

Tevens eisen wij dat de private verhuurder erkend wordt als betrouwbare partner van de overheid, die zelf verplicht is het recht op een behoorlijke woonst te garanderen. De private verhuurder dient dan ook gerespecteerd te worden.

Zit u op Linkedin? Wij ook! "Verenigde Eigenaars-Propriétaires Réunis"

VERENIGDE EIGENAARS

Voorheen het ALGEMEEN EIGENAARS- EN MEDE-EIGENAARSSYNDICAAT en het KONINKLIJK ALGEMEEN EIGENAARSVERBOND, thans VERENIGDE EIGENAARS

richt zich tot :

  • de eigenaar-bewoner
  • de verhuurder van woningen, garages, handels- of bedrijfspanden, kantoorruimtes, landbouw- of recreatieve eigendommen
  • de eigenaar van bebouwde of onbebouwde gronden
  • de mede-eigenaars
  • de patrimoniale vennootschappen
  • professional inzake onroerend goed.

 

VERENIGDE EIGENAARS

informeren de leden omtrent vastgoedrecht in de meest ruime betekenis van het woord en doen dit via het maandblad, het Eigenaarsmagazine, en via deze website (voor actueel nieuws: zie link "actualiteit").

geven ook gepersonaliseerd juridisch advies - eerste lijn, hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk (voorwaarden - zie link : "ledenservice") en ter plaatse in de diverse afdelingen (zie link : "onze kantoren").

VERENIGDE EIGENAARS

doen meer dan alleen adviseren.

Type huurovereenkomsten en andere typecontracten worden uitgewerkt in beide landstalen, rekening houdende met de wetgeving in de drie regio's en met de belangen van verhuurders voor ogen (zie link : "te verkrijgen").

Meer dan 2.000 eigenaars doen een beroep op de automatische indexdienst (zie link : "ledenservice").

Fiscaal advies en hulp bij het invullen van de belastingaangifte wordt verstrekt door onze fiscaliste, mevrouw Katelijne D'Hauwers.